คลิปวีดีโอ

การปรับแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอารมณ์

https://www.youtube.com/watch?v=Al9zss-6Xgk

พัฒนาการของเด็กโขน

https://www.youtube.com/watch?v=ZfsQVZ1TZFc&feature=youtu

People Dyslexic

https://www.youtube.com/watch?v=5wj2kl2L7Gc